Způsoby lovu v České republice

Způsoby lovu v České republiceLovectví bylo jedno z nejstarších zaměstnání člověka a provází jej po celou dobu jeho existence. Lovem si zajišťoval obživu. Rychle se naučil, že úspěšný může být jedině tehdy, bude-li dokonale znát život rozličných druhů zvěře a zdokonalovat se ve způsobech jejího lovu. Postupem doby v návaznosti na vývoj zbraní se vyvíjely a měnily i způsoby lovu. V podstatě můžeme lov provádět dvěma způsoby a to odstřelem nebo odchytem. Ten pak můžeme realizovat osaměle nebo společně. Hovoříme pak o lovech osamělých nebo lovech společných. Zvláštní skupinou jsou lovy lestné. Na DVD vám ty nejpoužívanější představíme.

HDV v širokoúhlém formátu 16:9
Délka 31 minut
Cena DVD 180,- Kč

Objednávky »